Morris 8 Roadster 1937

Vi er er ca. 90 medlemmer af begge køn, dog flest mænd, der mødes hver torsdag i lige uger på Græstedgård i Ølstykke.

I sommerhalvåret kører vi en aftentur når vejret tillader det og om vinteren gennemfører vi forskellige arrangementer
og socialt samvær, med samtale og diskussioner om vore kære hobby over en kop kaffe.


Vis på kort
Kun for medlemmer