Morris 8 Roadster 1937

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet, på grund af indtrufne omstændigheder, at afvikle Fjordløbet  søndag d. 29-08-2021, fra kl. 10:00 til 16:00.

Vi håber at vi snart kan mødes igen, i det nye år 2021. 

Generalforsamlingen, fastlægges når forsamlingsbegrænsningerne tillader det i 2021.

Formand VBMC Per Hougaard Frederiksen.

Vi er er ca. 90 medlemmer af begge køn, dog flest mænd. Der er møde hver torsdag i lige uger på Græstedgård i Ølstykke.

I sommerhalvåret kører vi en aftentur når vejret tillader det og om vinteren gennemfører vi forskellige arrangementer
og socialt samvær, med samtale og diskussioner om vor kære hobby over en kop kaffe.


Vis på kort
Kun for medlemmer