Morris 8 Roadster 1937

 

Kære medlemmer i ønskes alle et godt nytår, med tak for det gamle der svandt.

Endvidere  søger vi medlemmer som kan tænke sig blive medlem af bestyrelsen, og bidrage til det frivillige arbejde for klubben. 

Formand VBMC Per Hougaard Frederiksen.

Vi er er ca. 90 medlemmer af begge køn, dog flest mænd. Der er møde hver torsdag i lige uger på Græstedgård i Ølstykke.

I sommerhalvåret kører vi en aftentur når vejret tillader det og om vinteren gennemfører vi forskellige arrangementer
og socialt samvær, med samtale og diskussioner om vor kære hobby over en kop kaffe.

Ref. Generalforsamling 04-04-2019

Ref. Generalforsamling april 2022


Vis på kort
Kun for medlemmer