Morris 8 Roadster 1937

Kære medlemmer.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt  Nytår.

Vi håber at vi snart kan mødes igen, i det nye år 2021. 

Generalforsamlingen, som skulle være afholdt den 30-04-20. Aflyses på grund af den igangværende corona pandemi. Vi håber at kunne afholde den i foråret 2021.

Formand VBMC Per Hougaard Frederiksen.

Vi er er ca. 90 medlemmer af begge køn, dog flest mænd. Der er møde hver torsdag i lige uger på Græstedgård i Ølstykke.

I sommerhalvåret kører vi en aftentur når vejret tillader det og om vinteren gennemfører vi forskellige arrangementer
og socialt samvær, med samtale og diskussioner om vor kære hobby over en kop kaffe.


Vis på kort
Kun for medlemmer