Morris 8 Roadster 1937

 

Der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling d. 07-09-23  kl. 19:00 i Lokal 7 på Græstedgård. Se under aktiviteter.

 

Vi er er ca. 34 medlemmer af begge køn, dog flest mænd. Der er møde hver torsdag i lige uger på Græstedgård i Ølstykke.

I sommerhalvåret kører vi en aftentur når vejret tillader det og om vinteren gennemfører vi forskellige arrangementer
og socialt samvær, med samtale og diskussioner om vor kære hobby over en kop kaffe.

Ref. generalforsamling 2023 version 12-05-23

Ref. af ekstraordinær generalforsamling 7-9-23


Vis på kort
Kun for medlemmer