Morris 8 Roadster 1937

 

Per Hougaard Frederiksen er afgået som formand, af helbreds mæssige grunde. Forsætter som konsulent og menigt medlem.  

 

Vi er er ca. 27 medlemmer af begge køn, dog flest mænd. Der er møde hver torsdag i lige uger på Græstedgård i Ølstykke.

I sommerhalvåret kører vi en aftentur når vejret tillader det og om vinteren gennemfører vi forskellige arrangementer
og socialt samvær, med samtale og diskussioner om vor kære hobby over en kop kaffe.

Formandens beretning 2024 version 7. 02-04-24

Ref. generalforsamling 2023 version 12-05-23

Ref. af ekstraordinær generalforsamling 7-9-23


Vis på kort
Kun for medlemmer