Vi mødes hver torsdag i lige uger på Græstedgård i lokale 7, kld. kl. 19:00 til 21:00

Dato: 

Klubaften

Bemærkninger: 

Vi mødes: 

 

 

Aktiviteter 2023 til 2024: 

 

Tors.

4.

Maj. 

2023

Aftentur.

 

Aftentur til Munkholmbroen.

 

 

 

 

 

 

Græstedgård Kl. 18:30

 

 

Tors.

11.

Maj. 

2023

Generalforsamling.

 

 

Generalforsamling, vi skal have valgt medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Formand: Per Hougaard Frederiksen modtager ikke genvalg.

Kasserer: Niels Juul-Hansen modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Leif Behrend modtager ikke genvalg

 

 

 

 

 

 

 

Græstedgård
Hestestalden
Kl. 19:00

 

 

Tors.

1.

Juni. 

2023

Aftentur.

 

 

 

 

 

Torben Okkels laver en aftentur, vi slutter i hans garage, hvor vi får lejlighed til at se hans projekter.

 

 

 

 

 

 

Græstedgård Kl. 18:30

 

 

Tors.

29.

Juni. 

2023

Aftentur.

 

Aftentur til Furesøen.

 

 

 

 

 

 

Græstedgård Kl. 18:30

 

 

Tors.

7.

September. 

2023

 

Ekstraordinær

Generalforsamling.

 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, vi skal have valgt medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer valgt ved ordinær generalforsamling  torsdag d. 11 maj 2023 er per 21-08-2023 alle fratrådt.

Egon Jensen har med sin underskrift givet Per Frederiksen tilladelse til at indkalde ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

Græstedgård Kl. 19:00

Lokale 7

 

Tors.

21.

September. 

2023

 

Hyggeaften

.

 

 

Hygge klubaften  på Græstedgård kl. 19:00 i lokale 10 eller 7 med alt godt fra picnic kurven.
Husk tilmelding på grund af det der skal købes ind. Leif Behrend Tlf.  20925230.  mail:        leif.behrend@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Græstedgård Kl. 19:00

Lokale 7 eller 10